Soulvenir

Burning Monk (2019) SS T-Shirt

  • Sale
  • Regular price $40.00
Shipping calculated at checkout.


IN MEMORY OF
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC
NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1963

100% Cotton jersey
6 oz/yd2
Made in the USA

Cold Wash Only
Giặt máy nước lạnh < 30°C