Cyclo / Xích Lô SS T-Shirt


Color: Golden Mango
Size: Medium
Price:
Sale price$35.00

Description

XÍCH LÔ / CYCLO /

(từ tiếng Pháp: cyclo)

là một phương tiện giao thông sử dụng sức người, có 3 bánh dùng để vận chuyển khách hoặc hàng hóa, thường có một hoặc hai ghế cho khách và một chỗ cho người lái xe. Thông thường xích lô có ba bánh. Loại xe đạp kéo thùng chở khách đằng sau trở thành xích lô thường gọi là xe lôi, phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Người chạy xe xích lô thông thường đạp xe đằng sau phần chở khách.

Payment & Security

American Express Bitcoin Bitcoin Cash DAI Diners Club Discover Ethereum JCB Litecoin Mastercard USDC Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed