Đất Đỏ Skirt


Color: Small
Size: Brown
Price:
Sale price$75.00

Description

Đất chính là bản nền, gốc rễ của mỗi con người, từ đất bạn có thể thành cỏ, thành hoa.

Với chất liệu linen và cái tên “Đất”. Eegee muốn gửi thông điệp tới bạn rằng, thiên nhiên chính là gốc rễ tồn tại của chúng ta.

Payment & Security

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed